Åbningstider telefonekspedition

Telefonerne er åbne mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00
Dreamstone har lukket alle lørdage, søndage og øvrige helligdage samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

Oplys venligst nedenstående når De bestiller pr. telefon, fax, post eller e-mail for at sikre hurtig og korrekt levering af dine varer.

• Kundenummer = telefonnummer
• Dit navn
• Varens katalognummer
• Varens betegnelse
• Antal/mængde


Dreamstone webshop

Åbningstider: 365 dage om året, 24 timer i døgnet.
Det er nemt, hurtigt og sikkert at bestille varer i Dreamstone e-shop. Ordren ekspederes på samme måde som ordrer pr. telefon, fax, post og e-mail.
Udover de normale betalingsmåder kan De i e-shoppen vælge at betale med følgende betalingskort: Dankort, e-dankort, Mastercard, Visa og Visa Electron. Med betalingskort kan der aldrig trækkes et større beløb, end det De har godkendt ved købet.
Vi har SSL indløsningsaftale med Teller og Nets og anvender Epays betalingssystem, som er certificeret og sikkerhedsgodkendt efter Visa og Mastercard PCI-standarder.


Priser

Der tages forbehold for evt. fejl i kataloger og e-shop. Herunder forbeholdes retten til ændringer i sortiment og priser uden forudgående varsel samt mod udsolgte og udgåede varer. Følgende metaller og varer indeholdende disse, er påvirket af metalkurser, prisen reguleres dagligt efter disse kurser.

• Guld
• Sølv
• Paladium
• Platin
• Rhodium

Priser på visse metaller og varer indeholdende disse kan, som nævnt, variere.


Ekspeditionsgebyr

Ordrer under kr. 250,- inkl. moms tillægges et gebyr på kr. 50,- inkl.moms.


Betalingsbetingelser

Indland: Kontant eller med betalingskort.
Konto: Kun efter forudgående aftale med Dreamstone.
Udland: Forud eller med betalingskort. I Grønland også pr. efterkrav.

Følgende betalingskort kan anvendes: Dankort, e-dankort, Mastercard, Visa og Visa Electron.
Til tillægges betalingsgebyr til ordren efter gældende priser hos Teller og Nets.


Forsendelsesbetingelser- og omkostninger indenrigs

Hos Dreamstone kan De vælge mellem forskellige leveringsmetoder.
Levering sker primært med post eller fragtmand. Ved ikke leverede pakker kan der bestilles genlevering hos fragtfirmaet.

Alle ordrer tillægges forsendelsesomkostninger efter vægt eller volumen. Forsendelser med en værdi over kr. 600,- inkl. moms for private, eller kr. 600,- eks. moms for virksomheder, sendes altid som pak­ke uanset vægt. Forsendelser over vægtgrænsen (hhv. 20 eller 35 kg) sendes som 2 pakker eller med fragtmand afhængig af prisen.

Hvis en forsendelse overstiger flg. mål vil den blive sendt med fragtmand:
Længde 150 cm. H+B+L 300 cm.Forsikring

Transportforsikring tegnes af Dreamstone, for kundens regning med 2 ‰ af fakturaværdien inkl. moms, når denne overstiger 10.000,00 kr.


Produktansvar


Dreamstone påtager sig intet ansvar for ting- og personskade forårsaget ved omgang med produkter købt hos os. Det påhviler køber og bruger at læse såvel sikkerhedsdatablade og brugsanvisninger og til enhver tid følge de anvisninger der er angivet for produktets anvendelse, herunder at opfylde krav der stilles til speciel uddannelse for at måtte anvende produktet.
Forvolder et produkt fra sælger skade, er sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes en defekt ved produktet eller skyldes handlinger eller undladelser begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.
I det omfang, sælger måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.
Dreamstone kan ikke gøres ansvarlig for skader det solgte måtte foranstalte på produkter fremstillet af kunden eller på produkter, hvori det solgte indgår.


Levering

Bestillinger leveres normalvis indenfor 5 arbejdsdag fra bestillingsdato.
Har De afgivet Deres bestilling i vores e-shop, vil De modtage e-mail med ordrebekræftelse, samt når bestillingen er afsendt.
Det kan nogen gange ske at en vare ikke er på lager på bestillingstidpunktet. Varer der ikke er på lager, bliver til en ny ordre, der derefter sendes portofrit, når varen er på lager igen. Hvis dette ikke ønskes, bedes De meddele os det hurtigst muligt, evt. som en kommentar v. ordreafgivelse.


Reklamation

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet,pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort værksted.

Skade på varen som skyldes, håndteringsfejl eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Ordrer sendes altid i forsvarlig emballage som sikrer at deres bestilling når ubeskadiget frem. Forholdsregler ved modtagelse af varer i beskadiget emballage:
• Kontakt os, hvis det er indenfor vores åbningstid, mens posten/fragtmanden er hos Dem.
• Udenfor vores åbningstid, nægt modtagelsen så varen kommer retur til os.
• Modtag varen; men kun mod skriftlig kvittering fra posten/fragtmanden om at emballagen var beskadiget ved modtagelsen.

Varer med mangler eller defekter sendes til Dreamstone, efter forud­gående aftale, udgifter til forsendelse godtgøres iht. og indenfor købelovens reklamationsperiode og regler.

Generelt om ombytning eller fortrydelse

Vi ombytter selvfølgelig dine varer indenfor 14 dage. De varer som De ønsker at returnere skal sendes til os jvf. reglerne under "Fortrydelsesret".
De hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – De kan se og prøve varen på samme måde, som hvis De prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at De ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. I tilfælde af en værdiforringelse, som De hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Fortrydelsesret Private (uden momsnr.)

Fortrydelsesret: Kunden har 14 dage efter den dag varen er modtaget til at fortryde købet.. Meddelelsen skal gives pr. mail, pr. brev eller lignende. I meddelelsen skal De gøre os tydeligt opmærksom på, at De ønsker at udnytte deres fortrydelsesret. Brug/rekvirer gerne vores fortrydelsesformular til dette formål, som enten er vedlagt i forsendelsen eller kan findes på www.dreamstone.dk.
De kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Varer bestilt på individuelle mål, herunder afklip af kæder, rør, plader og tråd, samt skaffevarer tages normalt ikke retur.

Varerne skal sendes i forsvarlig emballage lignende den De modtog varerne i. Returnering af varer sker for egen regning og risiko. Har De modtaget varerne som værdipost skal den returneres som sådan igen, send altid varerne som postpakke og gem postkvitteringen så forsendelsen kan spores. Oplys bankforbindelse, reg.nr. og kontonr. til evt. overførsel af tilgodehavende. Varen skal være os i hænde senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde købsaftalen.
Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen, fremsender vi en kreditnota eller tilbagefører Deres betaling. Vi returnerer beløbet inden 14 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12 c.


Fortrydelsesret Virksomheder (med momsnr.)


De har 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag De modtager bestillingen. Returnering af varer skal altid ske efter forudgående aftale med Dreamstone. Varerne skal sendes i forsvarlig emballage lignende den De modtog varerne i. Husk at vedlægge kopi af fakturaen og udfyldt returseddel. Når vi har modtaget varerne fremsender vi en kreditnota eller tilbagefører Deres betaling.
Returnering af varer sker for egen regning og risiko, har De modtaget varerne som værdipost skal den returneres som sådan igen, send altid varerne som postpakke og gem postkvitteringen så forsendelsen kan spores. Oplys bankforbindelse, reg.nr. og kontonr. til evt. overførsel af tilgodehavende.

Der glæder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.

Dreamstone forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. 

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsretten påhviler køberen.

Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for returforsendelsen af produktet.

Følgende scenarier vil alle gøre, at ordren (uden undtagelse) bliver betragtet som et erhvervskøb:

Brugerprofil på hjemmesiden indeholder et CVR/SE/EAN-nummer, eller er oprettet som erhverv/offentlig kunde.

Fakturaadressen indeholder firmanavn (du må dog gerne få leveret en pakke privat på dit arbejde - benyt da i stedet feltet med alternativ leveringsadresse til dette.


Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Dreamstone, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et gebyr.Dreamstone forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Gebyret er DKK 250,00 inkl. moms.

Varer bestilt på individuelle mål, herunder afklip af kæder, rør, plader, tråd og skaffevarer tages normalt ikke retur.


ER DE I TVIVL?:

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Dreamstone, at De retter henvedelse til shop@dreamstone.dk  eller på telefon 22598030